Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Proiecte

Proiectul Învățământul Superior din Moldova

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) este implementatorul Proiectului Învățământul Superior din Moldova.Proiectul este finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare și va fi implementat în perioada septembrie 2020 – decembrie 2025 ( Legea nr.103/2020  pentru ratificarea Acordului de finanțare  (Proiectul „Învățământul superior”) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare). Suma creditului acordat Republicii Moldova pentru implementarea Proiectului Învățământul Superior din Moldova este de 35,7 mln. euro sau echivalentul a 39,4 mln. dolari SUA.

Obiectivul de Dezvoltare al Proiectului este îmbunătățirea orientării spre piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a calității

Proiectul constă din următoarele componente:

 • Componenta 1. Îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a calității
 • Componenta 2. Îmbunătățirea orientării spre piața muncii prin intervenții specifice
 • Componenta 3. Managementul Proiectului

 

Proiectul prevede intervenții sistemice în domeniile îmbunătățirii calității, finanțării și managementului învățământului superior, precum și un program specific a fi implementat în instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate în vederea abordării unora dintre cele mai urgente necesități în materie de orientare spre piața muncii. Domeniile strategice țintă ale Proiectului Învățământul Superior vor fi: programe cu profil pedagogic, inginerie, tehnologii informaționale, medicină.

 

Componenta 1. Îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a calității

Componenta 1 vizează îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a calității în sistemul de învățământ superior din Republica Moldova, ceea ce va contribui, de asemenea, la îmbunătățirea orientării sistemului spre piața muncii. Componenta 1 constă din trei sub-componente:

Sub-componenta 1.1 – Cadrul Național al Calificărilor și Asigurarea Calității.  Sub-componenta 1.1 va finanța activități relevante în domeniul asigurării calității în învățământul superior, inclusiv (i) elaborarea și revizuirea standardelor de calificare în conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor, și (ii) îmbunătățirea mecanismelor existente de asigurare a calității. În cadrul acestei sub-componente urmează să fie elaborate și revizuite 300 de standarde de calificare pentru programele de licență, master și doctorat (nivelurile 6 - 8) în 23 de domenii. Componenta 1.1 va finanța, de asemenea, formări pentru cadrele didactice din universități, gestionarea și întreținerea Registrului Național al Calificărilor, asistență acordată pentru evaluarea și acreditarea programelor de studii, consolidarea capacității Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare etc.

Sub-componenta 1.2. Managementul și monitorizarea sistemului. Sub-componenta 1.2 va finanța activități în vederea îmbunătățirii capacității de management și monitorizare a sistemului de învățământ superior. Această sub-componentă va sprijini elaborarea și implementarea următoarelor sisteme informaționale: (i) sistemul electronic unificat de admitere în învățământul superior (e-Admitere), (ii) Sistemul unic Informațional de Management în Învățământul Superior (SIMÎS), și (iii) Sistemul Informațional al Pieței Muncii (SIPM). Componenta 1.2 va finanța, de asemenea, elaborarea și implementarea unui studiu de urmărire a traseului absolvenților desfășurat la nivel de sistem.

Sub-componenta 1.3. - Finanțarea Învățământului Superior. În scopul îmbunătățirii eficienței interne a sistemului de învățământ superior din Republica Moldova, fapt ce ar contribui ulterior la direcționarea mai multor fonduri publice către sporirea calității acestui sistem, sub-componenta 1.3 va sprijini pilotarea și implementarea noului mecanism de finanțare elaborat de MECC în 2020. Acest model de finanțare include o componentă bazată pe performanță.

 

Componenta 2 - Îmbunătățirea orientării spre piața muncii prin intervenții specifice. Componenta 2 va finanța elaborarea și implementarea unui program specific și bazat pe necesități (Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior), care vizează îmbunătățirea orientării spre piața muncii a instituțiilor de învățământ superior din Moldova, precum și capacitatea de cercetare a acestora.

 

Componenta 3 – Managementul Proiectului.

Componenta 3 va acorda suport MECC pentru monitorizarea și managementul Proiectului, inclusiv:  costuri operaționale, servicii de consultanță și non-consultanță, formări, audituri, studii și sondaje de monitorizare și evaluare a Proiectului etc.

 

Printre principalele rezultate ale Proiectului vor fi:

 • Investiții în infrastructura universitară (laboratoare, centre de cercetare, medii de învățare etc.);
 • Standarde de calificare elaborate şi puse în aplicare şi ca rezultat îmbunătăţirea programelor de studii superioare şi a curriculei universitare;
 • Un sistem de asigurare a calităţii performant atât la nivel național, cât şi nivel instituțional;
 • Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) înregistrată în EQAR drept dovadă a conformităţii programelor de studii superioare naţionale acreditate cu Standardele și liniile directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior;
 • O pondere sporită a studenților înscriși la programele de licență și master cu o cerere mare pe piața muncii.
 • Un nou mecanism de finanțare a învățământului superior bazat pe indicatori de performanță pilotat și implementat;
 • Un sistem unificat de e-admitere pentru susţinerea tuturor beneficiarilor.
 • Un sistem informațional de gestionare a învățământului superior ș.a.

 

Beneficiarii direcți ai Proiectului vor fi: (i) 91 000 studenți din învățământul superior, (ii) 4 100 studenți din colegiile pedagogice, și (iii) 4 400 cadre didactice din instituțiile publice de învățământ superior și colegiile pedagogice. Beneficiarii direcți ai Proiectului vor mai include și 30000 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și 5000 angajatori, care vor utiliza Sistemul Informațional al Pieței Muncii pentru a-și soluționa necesitățile în materie de locuri de muncă vacante și competențele care sunt la mare cerere.

 

Pentru mai multe informații și noutăți despre proiect, accesați AICI.

 

Mecanismul de Soluționare a Reclamațiilor și de Interacționare cu Părțile Interesate:

 

Persoanele interesate pot adresa oricare tip de adresări, întrebări, sugestii, nemulțumiri sau reclamații privind implementarea Proiectului Învățământul Superior din Moldova utilizând următoarele date de contact:

 

 • Online: utilizând pagina web a Minsiterului Educației și Cercetării  https://mec.gov.md/ro/petitii-online;
 • Email: mhep@mec.gov.mdcancelaria@mec.gov.md;
 • Telefon: +373 (0) 22 23 25 02; +373 (0) 22 22 76 20;
 • În persoană:bd.Ștefan cel Mare și Sfânt 180, et. 13, oficiu 1312;
 • Verbal: în timpul întâlnirilor, consultărilor sau altor activități de informare și implicare. Nemulțumirile depuse verbal vor fi menționate în procesele-verbale ale ședințelor și înregistrate conform regulamentului proiectului.
 • Lucrătorii Proiectului sau persoanele care doresc să se adreseze anonim pot utiliza numărul de telefon: +37368055297.

 

 

 

Link la formular de depunere

 

Răspunsul la orice adresare / feedback privind Proiectul se va oferi într-un termen nu mai mare de 15 zile lucrătoare. Persoanele vor fi informate adițional în cazul extinderii termenului de examinare și privind termenul tentativ de oferire a unui răspuns.

 

Adresările privind subproiectele finanațate în cadrul PÎSM pot fie adresate direct către intituțiile beneficiare:

 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițeanu  (USMF) -  https://usmf.md/ro/relatii-externe/proiecte/fortificarea-educatiei-prin-cercetare-medicina-cadrul-usmf-nicolae

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) -  https://utm.md/subproiecte-banca-mondiala/

Universitatea de Stat din Moldova (USM) -  https://usm.md/?page_id=26463 

Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău (UPSIC) - https://upsc.md/proiect-invatamantul-superior-din-moldova/

Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi (USARB) -  https://usarb.md/petitii/https://usarb.md/petitii-crema-it/;https://usarb.md/petitii-conproprecerc/

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) - https://ase.md/subproiectul-ticpia/

Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu-Hașdeu din Cahul (USBPHC) -  https://proiecte.usch.md/proiectul-invatamantul-superior-din-moldova/.

Colegiul “Alexei Mateevici” din Chișinău - https://cpam.md/?page_id=5463

Colegiul "Iulia Haşdeu" din Cahul - https://cihcahul.md/implicari-proiecte/invatamantul-superior-din-moldova-7

Colegiul “Mihai Eminescu” din Soroca - https://colegiulmeminescusoroca.educ.md/2024/02/01/aviz-mecanismul-de-solutionare-a-reclamatiilor/

Colegiul “Vasile Lupu” din Orhei -  http://colegiu.md/achizitii-publice.html

Colegiul "Mihail Ciachir" din Comrat -  https://cpcomrat.educ.md/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

Colegiul Pedagogic “Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți - https://cpic.usarb.md/eduspace

 

 

 

 

Ghidul privind funcționarea mecanismului de soluționare a reclamațiilor și de interacționare cu părțile interesate ale PÎSM: link către document

 

Proiectul ”Reforma Învățământului în Moldova (PRIM)”

Proiectul „Reforma Învățământului în Moldova” (PRIM) este un împrumut investițional specific, finanțat de Banca Mondială, care este implementat în perioada aprilie 2013 – aprilie 2022. Costul total al proiectului inițial este de 26.1 mln. XDR (echivalentul a 40 mln. USD la momentul aprobării de către Consiliul Băncii) + Finanțarea Adițională în sumă de 7,1 milioane Drepturi Speciale de Tragere (echivalentul a 10 milioane USD).

 

Obiectivul Proiectului 

PRIM sprijină Programul de Reformă al Guvernului Republicii Moldova prin finanțarea activităților care vor consolida calitatea educației şi vor duce spre un sector al educației mai eficient. Prin intermediul acestui Proiect, Banca Mondială va acorda suport Guvernului Republicii Moldova în implementarea reformelor necesare, care includ inițiative pentru:

•Îmbunătățirea condițiilor de învățare în școlile vizate;

•Consolidarea sistemelor de monitorizare în educație;

•Promovarea reformelor eficiente în sectorul educației.

 

Beneficiarii proiectului:

 

•elevii actuali şi viitori ai Republicii Moldova: vor beneficia de o calitate mai bună a instruirii, oferită de un sector al educaţiei mai eficient;

•cadrele didactice: va fi instituit un sistem actualizat de formare a personalului, va fi readus prestigiul profesiei de învățător/profesor;

•directorii instituțiilor de învățământ: va fi asigurată o autonomie managerială, cu participarea la programe de instruire a managerilor instituțiilor de învățământ.

 

Componentele proiectului:

Proiectul „Reforma Învățământului în Moldova” este structurat pe 3 componente:

 

A. Consolidarea calității educației

Componenta A este divizată în trei sub-componente: A.1, A.2 și A.3.

Obiectivul componentei A.1 este de a contribui la consolidarea calității educației în învățământul general prin îmbunătățirea sistemelor în următoarele domenii:

a. Implementarea standardelor de asigurare a calităţii în şcoli

b. Stabilirea programelor de formare a cadrelor didactice și de conducere

c. Îmbunătăţirea sistemului de evaluare a elevilor

d. Îmbunătăţirea calităţii sistemului informaţional de management al datelor

 

Obiectivul componentei A.2 este de a contribui la consolidarea calității educației în învățământul general prin renovarea a 17 școli de circumscripție. Activitățile în cadrul componentei A.2 sunt  desfășurate de către Fondul de Investiții Sociale din Moldova.

Obiectivul componentei A.3 este de a contribui la consolidarea calității educației, prin susținerea următoarelor activități:

a) dotarea instituțiilor de învățământ selectate cu echipament TIC și de laborator;

b) elaborarea în profunzime a modulelor educaționale speciale și formarea cadrelor didactice de sprijin și psihopedagogilor care lucrează cu elevii cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale și asigurarea cu materiale speciale de învățare și predare, precum și dotarea cu echipament specializat;

c) evaluarea programelor de formare pentru cadrele de conducere și cadrele didactice stabilite în cadrul Componentei A.1 a Proiectului, precum și actualizarea acestor programe, și  formarea și evaluarea celui de-al doilea grup de cadre de conducere și cadre didactice, în baza programului de formare actualizat;

d) acordarea suportului Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, precum și Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, în vederea consolidării capacităților respective ale acestora;

e) acordarea suportului la elaborarea și implementarea mecanismelor de abordare a dimensiunii de gen, educație inclusivă și implicarea cetățenilor în educație; 

f) elaborarea și includerea modulului învățământului profesional tehnic în SIME și instruirea utilizatorilor privind utilizarea SIME.

 

 

B. Îmbunătățirea eficienței sectorului educațional

Obiectivul acestei componente este de a acorda suport Guvernului Republicii Moldova în îmbunătăţirea eficienţei sectorului educației şi crearea unui sistem educaţional mai flexibil, care va fi mai bine dotat pentru a oferi o educaţie ce satisface cerințele unei economii moderne.

Prin intermediul acestei componente, MECC va asigura că: 

•80 la sută din toate instituţiile de învăţământ primar şi secundar general au bugetele lor aprobate în conformitate cu noua formulă de finanţare per elev; 

•980 de clase ale instituţiilor din învăţământul primar şi secundar general sunt reorganizate;

•raportul elev-cadru didactic pentru clasele I-XII a crescut de la 10,85:1 la 11,85:1; 

•instituirea unui sistem pentru monitorizarea şi reducerea abandonului şcolar (în funcție de gen). 

 

C. Consolidarea capacităților Ministerului Educației pentru monitorizarea reformei

Obiectivul acestei componente este de a finanţa asistența tehnică pentru MECC pentru a acorda suport la implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului.

 

Rezultatele scontate ale PRIM:

•17 școli de circumscripție care corespund cerințelor de infrastructură conform standardelor şcolare de asigurare a calităţii.

•50 la sută din cadrele didactice instruite demonstrează un nivel minim definit de competențe pentru obiectivele incluse în programul de formare;

•Fișa școlii cu date comparative pentru 5 ani (2014-2018) privind performanța școlii este diseminată în mod public;

•Raportul elev-cadru didactic pentru clasele I-XII s-a majorat de la 10,85:1 până la 11,85:1.

 

Contacte:

Bd. Ștefan cel Mare 180, of. 1305, Chișinău

tel.00 22 23 25 02

e-mail: merp@edu.md

 

Mecanismul de Solutionare a Reclamaţiilor 

 

Pentru mai multe informații și noutăți despre proiect, accesați AICI

Reforma Învățământului Profesional Tehnic

“Asistență tehnică pentru domeniul învățământ și formare profesională în Republica Moldova”
Europeaid/133799/C/SER/MD/12

Prezentare generală

Proiectul UE „Asistență tehnică pentru domeniul învățămînt și formare profesională în Republica Moldova” pe o perioadă de 4 ani, a demarat în ianuarie 2014 și se va desfășura până în decembrie 2017. Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de un consorțiu condus de compania germană GOPA Consultants Worldwide. Scopul și obiectivul principal al proiectului este de a sprijini reforma în domeniul învățămînt și formare profesională în Republica Moldova și a forma actorii-cheie pentru îmbunătățirea calității învățământului profesional tehnic din Republica Moldova. În afară de asistența tehnică acordată prin intermediul acestui proiect UE sprijină bugetul Guvernului Republicii Moldova prin alocarea unei sume în valoare de 25 de milioane Euro. Obiectivul acestui sprijin bugetar este modernizarea și eficientizarea sistemului de învîțămînt profesional tehnic din Republica Moldova, în vederea creșterii competitivității economiei naționale, prin pregătirea forței de muncă competente și calificate racordate la actualele și viitoarele cerințe ale pieței.

Obiective

De a îmbunătăţi sistemul de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova prin reformarea reţelei de instituții de învățământ profesional tehnic, modernizarea calității proceselor de învățare și racordarea rezultatelor învățării la cerințele pieții muncii.

Rezultate scontate

 1. Elaborarea structurii pentru implementarea reformei sistemului ÎPT
 2. Sporirea calității învățământului profesional tehnic
 3. Oferirea sprijinului necesar pentru implementarea Programului de Suport a Politicilor Sectoriale în domeniul ÎPT
 4. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la noul sistem reformat de ÎPT din Moldova 

 Componente

 1. Sprijinirea Guvernului în implementarea reformei structurale în ÎPT și crearea Comitetelor Sectoriale pentru îmbunătățirea dialogului social în cele mai importante 5 sectoare economice
 2. Crearea sistemului de asigurare a calității și managementul calității în ÎPT
 3. Consolidarea capacităților actorilor cheie implicați în Programul de Susținere a Politicilor Sectoriale în domeniul ÎPT
 4. Creșterea gradului de conștientizare a profesioniștilor în domeniu și a publicului cu privire la noul sistem de ÎPT

Grupul țintă

Țara beneficiară este Republica Moldova

 

Autoritatea beneficiară este: Ministerul Educației

Alți parteneri principali sunt: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Centrul Republican pentru dezvoltarea Învățământului Profesional

Alte părți interesate cheie sunt: angajatorii, angajații și potențialii studenți reprezentați de organizațiile lor de interes.

 

Valoarea

3,615,520.00 Euro

Durata

47 luni (până în decembrie 2017)

Contacte

Bld. Ștefan cel Mare 180, of. 1208, Chișinău

Tel: +373 (22) 857121+373 (22) 857121, Fax: +373 (22) 857122

E-mail: eu-vet-project-moldova@gopa.de

Web: http://www.eu-vet-project-gopa.md

 

 

 

Consolidarea capacităților statistice ale Ministerului Educației

Denumirea: Consolidarea capacităților statistice ale Ministerului Educației

Buget: 365 000 $

Tip asistență: Grant

Partener: Banca Mondială

Proiectul Acrodului

Procedura de debursare

Anexa nr. 1

Anexa nr.2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Proiectul Îmbunătățirea Calității Educației

Proiectul „Îmbunătățirea Calității Educației” este un proiect de investiții în educație implementat de Ministerul Educației și Cercetării în perioada 2023-2029.

 

Valoarea totală a proiectului este de circa 60 de milioane de dolari. În jur de 40 milioane de dolari sunt oferiți ca împrumut pentru țara noastră de Banca Mondială, iar aproximativ 20 de milioane de dolari sunt sub formă de granturi: 4,8 milioane de dolari de la Parteneriatul Global pentru Educație (PGE), 5 milioane de  dolari de la Parteneriatul pentru Educație Timpurie (Early Learning Partnership (ELP) și 10 milioane de dolari de la Global Concessional Financing Facility (GCFF). 

 

Prin intermediul Proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației” va fi îmbunătățit mediul de învățare în instituțiile beneficiare, accentul fiind pus pe sprijinirea elevilor defavorizați și consolidarea capacității Ministerului Educației și Cercetării în ceea ce privește gestionarea sectorului, inclusiv răspunsul la nevoile refugiaților. 

 

Proiectul este fundamentat pe 4 componente.

Componenta 1: Îmbunătățirea practicilor de predare

Obiectivul acestei componente este de a îmbunătăți practicile de predare în clasă, ca element major în performanța elevilor. Proiectul va contribui la dezvoltarea competențelor cadrelor didactice necesare pentru a reuși la clasă, inclusiv creșterea gradului de conștientizare și valorificare a standardelor profesionale ale cadrelor didactice, dar și îmbunătățirea competențelor digitale și a abilităților de management al clasei de elevi.

 

Componenta 2: Îmbunătățirea calității mediului de învățare în instituțiile participante 

Obiectivul acestei componente este de a îmbunătăți calitatea mediilor de învățare fizice și digitale în instituțiile școlare selectate și preșcolare aliniate la standardele de calitate pentru infrastructură și echipamente. Această componentă va finanța îmbunătățirea mediului de învățare al instituțiilor participante prin: dotarea instituțiilor participante cu mobilier, echipamente IT/STEM și materiale de predare/învățare pentru elevii cu CES; formarea profesorilor și managerilor din instituțiile participante, inclusiv despre utilizarea echipamentelor IT/STEM în metodele moderne de predare; construirea de noi licee în regiunile prioritare identificate și dotarea acestora cu mobilier și echipamente pentru sălile de clasă, cantine şi săli sportive; realizarea de lucrări de reabilitare a școlilor și grădinițelor selectate ș.a.

 

Componenta 3: Consolidarea capacității de gestionare a sectorului educației și a răspunsului la nevoile refugiaților

Această componentă va finanța activități menite să consolideze capacitatea MEC de a gestiona sectorul învățământului și de a răspunde la situația refugiaților din Moldova. Această componentă va sprijini îmbunătățirea planificării, gestionării și evaluării reformelor în domeniul educației. Printre elevii defavorizați beneficiari vor fi incluși și elevii din familii social-vulnerabile, fetele, copiii cu cerințe educaționale speciale și elevii care rămân în urmă din punct de vedere academic.

 

Componenta 4: Componenta de răspuns la situații de urgență neprevăzute 

Această componentă este inclusă cu scopul de a sprijini viitoarea reacție a țării în cazul apariției unui dezastru natural sau provocat de om sau a unei situații de urgență ce va afecta, inclusiv, sistemul educațional din Republica Moldova.

 

Principalele realizări în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației” urmează a fi: 

Renovarea a 15 școli și a 15 grădinițe;

Construcția a 3 licee conform standardelor europene;

Dotarea a  200 de școli cu echipament IT, mobilier și alte mijloace necesare de predare/învățare;

Desfășurarea unor programe ample de formare pentru cadrele didactice; 

Crearea unui program de mentorat pentru elevii defavorizați, cu performanță academică scăzută;

Acordarea granturilor pentru 120 de instituții de învățământ ce vor fi utilizate pentru instruiri, materiale didactice, preluare de bune practici etc.

 

 

Angajamentele de mediu și social în cadrul Proiectului Îmbunătățirea Calității Educației (versiunea Engleză):

 

Angajamentele de mediu și social în cadrul Proiectului Îmbunătățirea Calității Educației (versiunea Română):

 

Pentru mai multe detalii vedeți AICI(RO)(ENG)