Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Oportunități de internship

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării prezintă oportunităţile de internship oferite de: instituţiile de învăţământ superior, instituţiile de stat, organizaţiile şi instituţiile de tineret şi întreprinderile private. În acest context cei ce doresc să reactualizeze unele oportunităţi de internship sau să concretizeze unele detalii, puteţi să contactaţi numărul de telefon 022820859 sau adresa de email: aliona.dumbraveanu@mecc.gov.md, doamna Aliona Dumbrăveanu consultant superior, Direcţia Tineret.

În cadrul Instituțiilor de Stat

Nr.

d/o

Localitatea,

Instituția

 

Domeniu

Limba de comunicare

(l. română/

l. rusă /

l. engleză)

Durata

(0-3 luni

0-6 luni

6-12 luni

Peste un an)

Desfășurarea

(part – time

full - time)

Remunerare

(Plătit/ Neplătit)

Profil

candidat

(Absolven/

Pînă la un an experiență/

1-5 ani experiență/

Peste 5 ani experiență)

Competențe formate stagiarului ca urmare a realizării internshipului

Pagini web ce indică/

promovează stagiul de practică

(oportunități de internship)

 

 

 1.

Chișinău,

Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare

1)Tehnologii Informaționale

L. română

0-3 luni

Part-time

Neplătit

Absolvent

 • Operarea cu termini specifici domeniului de activitate;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Competențe de creare/ monitorizare a unor sisteme funcționale.

 

2.

Chișinău

Agenția Relații Interetnice

1)consolidarea relațiilor interetnice;
 2)dezvoltarea dialogului intercultural și consolidarea identității civice;
3)funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

L.română/

L. rusă

0-3 luni

Part-time

Neplătit

Absolvent

 • Cunoştinţe privind actele legislative şi normative naționale, precum și standardele   internaționale în domeniu.
 • Capacitatea de implementare a documentelor de politici în domeniu (strategii, programe, planuri, etc. ).
 • Aptitudini de dezvoltare a comunicării eficiente între autoritățile publice și societatea civilă.
 • Abilităţi de  interactiune cu asociațiile etnoculturale ale minorităților naționale.
 • Cunoştinţe şi abilităţi referitor la modalitatea de organizare a evenimentelor (seminare, conferințe, training-uri,  etc.).

http://www.bri.gov.md/

3.

Chișinău

I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitatea Cibernetică

1)Telecomunicații,

2)Securitatea informației, 3)Tehnologii informaționale

L. română

0-3 luni

Full-time

Neplătit

Student

 • Specifici domeniului de activitate;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Capacitatea de creare a unor sisteme funcționale.

www.stisc.gov.md

4.

 Chișinău

Agenția de Guvernare

Electronică

1)Tehnologii Informaționale

L. română

0-3 luni

0-6 luni

Part-time

Neplătit

Absolvent sau tânăr specialist până la un  an experiență

 • Capacitatea de creare a unor sisteme funcționale;
 • Operarea cu termenii specifici domeniului de activitate;
 • Abilități de lucru în echipă.

www.egov.md

2)Jurnalism și Științe ale Comunicării

L. română

0-3 luni

Part-time

Neplătit

Absolvent sau tânăr specialist până la un  an experiență

 • Capacitatea de a scrie articole, elabora materiale de vizibilitate și de a gestiona conținutul pe paginile electronice ale instituției;
 • Capacitatea de a elabora materiale TV și radio;
 • Abilități de lucru în echipă.
 

www.egov.md

5.

Chișinău

Biroul Național de Statistică

1)Instrumente inovatoare în statistică

L. română/

L. engleză

0-3 luni

Part-time

Plătit

 

1-5 ani experiență

 • Participarea la elaborarea și implementarea de noi instrumente statistice necesare integrării în procesul de producție statistică a unor surse de date alternative și a unor metodologii noi;
 • Elaborarea și implementarea instrumentelor inovative de calcul al indicatorilor statistici.

 

2) Tehnologii informaționale

L.română

0-6 luni

Part-time

Plătit

Peste 5 ani experiență

 • Operarea cu bazele de date;
 • Abilități de analiză a masivelor de date;
 • Abilități de lucru cu sisteme de tip GIS.

 

3) Limbi moderne

l. engleză

0-6 luni

Part-time

Plătit

Peste 5 ani experiență

 • Abilități de comunicare și traducere din l. română în l. engleză.

 

6.

Chişinău

Casa Naţională de Asigurări Sociale

1) Asigurări Sociale

L.română

0-3 luni

Full - time

Neplătit

Student

 • Operarea cu termenii specifici domeniului de activitate;
 • Abilităţi de lucru în echipă funcţionale.

 

 

7.

Chișinău,

Agenția Servicii Publice

2) Cadastru

L.română

În funcție de necesitățile de moment ale Agenției

Full-time

Plătit

Studii superioare

 • Abilități de lucru în domeniu.

www.asp.gov.md

Chișinău, alte centre raionale,

Agenția Servicii Publice

1) Tehnologii informaționale (inginer, inginer proiectant, inginer programator)

L.română

În funcție de necesitățile de moment ale Agenției

Full-time

Plătit

Studii superioare

 • Abilități de lucru în domeniu.

www.asp.gov.md

În cadrul Întreprinderilor Private

Nr.

d/o

Localitatea,

Instituția

 

Domeniu

Limba de comunicare

(l. română/

l. rusă /

l. engleză)

Durata

(0-3 luni

0-6 luni

6-12 luni

Peste un an)

Desfășurarea

(part – time

full - time)

Remunerare

(Plătit/ Neplătit)

Profil

candidat

(Absolven/

Pînă la un an experiență/

1-5 ani experiență/

Peste 5 ani experiență)

Competențe formate stagiarului ca urmare a realizării internshipului

Pagini web ce indică/

promovează stagiul de practică

(oportunități de internship)

 

 

1.

Combinatul de panificație din Chișinău ,,Franzeluța” S.A.

1)Panificație;

2)Produse de patiserie;

3)Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare în magazinele specializate.

 

L. română

L. rusă

1- 9 luni

Part - time

Neplătită

Elev/ Student 

 • Competențe profesionale în procesul tehnologic de fabricare a pâinii și a produselor de patiserie;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Aplicarea în practică a cunoștințelor teoretice;
 • Comportamentul și modalitatea de integrare în activitatea partenerului de practică (disciplina, punctualitatea, responsabilitatea în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului intern al combinatului etc.)

 

2.

Chișinău

S.A. ,,Ionel

1) Confecții.

L. română

0-3 luni

Full - time

Neplătit

Student,

Master / Absolvent

 • Îmbunătățirea abilităților de lucru în echipă.
 • Dezvoltarea capacităților de coordonare a proceselor tehnologice a confecțiilor.
 • Posibilitatea de aplicare a cunoștințelor teoretice privind planificarea, organizarea și coordonarea activității.

 

3.

or. Chisinau și regiunile RM

S.A.,,Moldtelecom”

 

 

1)Telecomunicații

suport tehnic

(or. Chișinău))

 

L.română/ L.rusă

0 – 3

0 - 6

Full-time

Part– time

Neplătit

              

Student/ Absolvent 

 • Cunoaşterea tehnologiilor de  telecomunicaţii utilizate de companie.
 • Cunoașterea procesului de montare, instalare și exploatare a liniilor de cablu și a dispozitivelor terminale.
 • Cunoașterea procesului de instalare și remediere a incidentelor a posturilor de telefonie fixă, acces bandă largă şi alte servicii prestate de Companie.
 • Cunoașterea procesului și metodelor de soluţionarea incidentelor de ordin tehnic, vizând serviciile de comunicaţii electronice și acces bandă largă prestate de către S.A. „Moldtelecom”.
 • Cunoașterea spectrului de servicii de comunicaţii electronice și acces bandă largă prestate de către S.A.„Moldtelecom”.
 • Cunoașterea tehnicilor de comunicare efectivă cu clienții. 
 • Cunoașterea procesului de suport și soluţionarea adresărilor de ordin comercial, primite de la clienţii companiei.
 • Formarea abilităților de comunicare şi negociere, de luare a deciziei și îndeplinirea sarcinilor în mod independent.

 

2)Telecomunicații

(suport comercial

(or. Chișinău))

 

L.română/ L.rusă

0 – 3

0 - 6

Full-time

Part– time

Neplătit

              

Student/ Absolvent 

 • Cunoaşterea tehnologiilor de  telecomunicaţii utilizate de companie.
 • Cunoașterea procesului de montare, instalare și exploatare a liniilor de cablu și a dispozitivelor terminale.
 • Cunoașterea procesului de instalare și remediere a incidentelor a posturilor de telefonie fixă, acces bandă largă şi alte servicii prestate de Companie.
 • Cunoașterea procesului și metodelor de soluţionarea incidentelor de ordin tehnic, vizând serviciile de comunicaţii electronice și acces bandă largă prestate de către S.A. „Moldtelecom”.
 • Cunoașterea spectrului de servicii de comunicaţii electronice și acces bandă largă prestate de către S.A.„Moldtelecom”.
 • Cunoașterea tehnicilor de comunicare efectivă cu clienții. 
 • Cunoașterea procesului de suport și soluţionarea adresărilor de ordin comercial, primite de la clienţii companiei.
 • Formarea abilităților de comunicare şi negociere, de luare a deciziei și îndeplinirea sarcinilor în mod independent.

 

1)      Telecomunicații

(vânzari retail

(valabil pentru toate regiunile))

 

L. română/ L. rusă

0 – 3

0 - 6

Full-time

Part– time

Neplătit

              

Student/ Absolvent 

 • Cunoaşterea tehnologiilor de  telecomunicaţii utilizate de companie.
 • Cunoașterea procesului de montare, instalare și exploatare a liniilor de cablu și a dispozitivelor terminale.
 • Cunoașterea procesului de instalare și remediere a incidentelor a posturilor de telefonie fixă, acces bandă largă şi alte servicii prestate de Companie.
 • Cunoașterea procesului și metodelor de soluţionarea incidentelor de ordin tehnic, vizând serviciile de comunicaţii electronice și acces bandă largă prestate de către S.A. „Moldtelecom”.
 • Cunoașterea spectrului de servicii de comunicaţii electronice și acces bandă largă prestate de către S.A.„Moldtelecom”.
 • Cunoașterea tehnicilor de comunicare efectivă cu clienții. 
 • Cunoașterea procesului de suport și soluţionarea adresărilor de ordin comercial, primite de la clienţii companiei.
 • Formarea abilităților de comunicare şi negociere, de luare a deciziei și îndeplinirea sarcinilor în mod independent.

 

2)      Telecomunicații

(exploatare și instalări servicii de comunicații electronice

(valabil pentru toate regiunile))

L.română/ L.rusă

0 – 3

0 - 6

Full-time

Part– time

Neplătit

              

Student/ Absolvent 

 • Cunoaşterea tehnologiilor de  telecomunicaţii utilizate de companie.
 • Cunoașterea procesului de montare, instalare și exploatare a liniilor de cablu și a dispozitivelor terminale.
 • Cunoașterea procesului de instalare și remediere a incidentelor a posturilor de telefonie fixă, acces bandă largă şi alte servicii prestate de Companie.
 • Cunoașterea procesului și metodelor de soluţionarea incidentelor de ordin tehnic, vizând serviciile de comunicaţii electronice și acces bandă largă prestate de către S.A. „Moldtelecom”.
 • Cunoașterea spectrului de servicii de comunicaţii electronice și acces bandă largă prestate de către S.A.„Moldtelecom”.
 • Cunoașterea tehnicilor de comunicare efectivă cu clienții. 
 • Cunoașterea procesului de suport și soluţionarea adresărilor de ordin comercial, primite de la clienţii companiei.
 • Formarea abilităților de comunicare şi negociere, de luare a deciziei și îndeplinirea sarcinilor în mod independent.

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Î.C.S. RED UNION FENOSA S.A.

or. Chișinău

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Electroenergetica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. română

0-6 luni

Part-time

Neplătit

Student /Master

 • Programarea şi controlul lucrărilor de întreţinere a staţiilor de transformare, liniilor de tensiune înaltă;
 •   Gestionarea resurselor şi  supravegherea lucrărilor realizate de către serviciile contractate.

www.gasnaturalfenosa.md

2)Electroenergetica

L. română

0-6 luni

Part-time

Neplătit

Student /Master

 • Studierea echipamentelor şi sistemelor noi de evidenţă a energiei şi posibilităţilor de adaptare a acestora la necesităţile întreprinderii;
 •   Studierea stării evidenţei energiei la întreprindere, şi gestionarea proceselor de adaptare a echipamentelor de evidenţă a energiei la necesităţile întreprinderii.

www.gasnaturalfenosa.md

3)Electroenergetica

L. română

0-6 luni

Part-time

Neplătit

Student /Master

 • Organizarea activităţii de întreţinere a reţelelor electrice de distribuţie de TM şi TJ din zona de activitate (linii electrice aeriene sau subterane, posturi de transformare, branşamente electrice aeriene şi subterane, reţele de alimentare cu energie electrica a ansamblurilor de locuinţe etc.);
 • Supravegherea activităţii personalului propriu sau contractat în vederea respectării de către aceştia a cerinţelor de calitate şi securitate a muncii.

www.gasnaturalfenosa.md

4)Electroenergetica

L. română

0-6 luni

Part-time

Neplătit

Student /Master

 • Executarea proiectelor, calculelor şi schiţelor pe planşetele topografice;
 • Colaborarea la controlul Proiectelor elaborate.

www.gasnaturalfenosa.md

5)Electroenergetica

L. română

0-6 luni

Part-time

Neplătit

Student /Master

 • Întreţinerea, verificarea şi citirea echipamentelor de evidenţă;
 •  Realizarea proceselor de adaptare a echipamentelor de evidenţă a energiei la necesităţile Întreprinderii.

www.gasnaturalfenosa.md

6)Electroenergetica

L. română

0-6 luni

Part-time

Neplătit

Student /Master

 • Gestionarea,  programarea şi controlul întreţinerii reţelelor în cablul din cadrul sectorului.

www.gasnaturalfenosa.md

7)Electroenergetica

L. română

0-6 luni

Part-time

Neplătit

Student /Master

 • Urmărirea şi coordonarea activității de citire a datelor şi executarea ordinelor de serviciu. 

www.gasnaturalfenosa.md

8) Audit

L. română

6-12 luni

Part - time

Plătit

Student/ Master

 • Analiza veridicității informației economico-contabile, a respectării normativelor, proceselor și procedurilor;
 • Evidența corectă a bunurilor si activelor din unitățile întreprinderii.

www.gasnaturalfenosa.md

9)Contabilitate

L. română

0-6 luni

Part - time

Neplătit

Student/ Master

 • Realizarea plăţilor, verificarea  documentaţiei prezentate.
 • Executarea  şi implementarea controalelor necesare care ar garanta fiabilitatea proceselor de trezorerie operativă;
 • Elaborarea conturilor anuale, a rapoartelor financiare legale şi alte rapoarte externe şi interne îndeplinind normativele şi procedeele stabilite.

www.gasnaturalfenosa.md

10)Logistica

L. română

0-6 luni

Part - time

Neplătit

Student/ Master

 • Controlul activităţilor pentru a asigura furnizarea necesităţilor de bunuri şi servicii solicitate de unităţile utilizatoare;
 •  Negociind cu furnizorii optimizarea ofertelor şi gestionând procesul de solicitare, recepţionare şi evaluare a acestora.

www.gasnaturalfenosa.md

11)Deservirea clienților

L. română

6-12 luni

Part - time

Plătit

Student/ Master

 • Realizarea activităţilor de deservire a clienţilor, aplicând politicile şi criteriile comerciale stabilite.

 

În cadrul Organizațiilor și Instituțiilor de tineret

Nr.

d/o

Localitatea,

Instituția

 

Domeniu

Limba de comunicare

(l. română/

l. rusă /

l. engleză)

Durata

(0-3 luni

0-6 luni

6-12 luni

Peste un an)

Desfășurarea

(part – time

full - time)

Remunerare

(Plătit/ Neplătit)

Profil

candidat

(Absolven/

Pînă la un an experiență/

1-5 ani experiență/

Peste 5 ani experiență)

Competențe formate stagiarului ca urmare a realizării internshipului

Pagini web ce indică/

promovează stagiul de practică

(oportunități de internship)

 

 

1.

Chișinău A.O.  Junior Achievement

1)Educație economică și antreprenorială

l.română/

l.rusă/

l.engleză

0-3 luni

part-time

Neplătit

Absolven/

Pînă la un an experiență/

1-5 ani experiență/

Peste 5 ani experiență

 • Aptitudini privind implimentarea proiectelor.
 • Lucru în echipă.
 • Comunicarea cu diferiți actori, inclusiv mediul de afaceri.
 • Flexibilitate și creativitate pentru situații diferite.

www.jamoldova.org.md        

2.

Chișinău

ONG

AO „Centrul Media pentru Tineri”

1)Emisiunea Abraziv – realizată de tineri pentru tineri.

 

Jurnalism TV, comunicare

L. română

0-6 luni

Part-time

Neplătit

Liceeni/

Studenți master/ Absolvenți

 • Flexibilitate,
 • Creativitate,
 • Responsabilitate;
 • Abilități  de lucru în echipă

https://www.facebook.com/abr4ziv/

 

.

 

 

 

2)Stagiere: presa online la site-urile voceatinerilor.md și suntparinte.md

L. română

0-3 luni

Part-time

Neplătit

Studenți licență /masteranzi – Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării; Facultatea de Litere.

 • Cunoașterea gramaticii limbii române;
 • Abilitatea de a scrie (text, eseu, interviu, reportaj);
 • Atitudine respectuoasă în relațiile cu oamenii;
 • Corectitudine și responsabilitate.
 • Cunoașterea limbii engleze va fi un avantaj.

 

www.voceatinerilor.md

 

www.suntparinte.md

 

3)Media Lab – școala de jurnalism foto, video și producție multimedia

L. română

7 zile

Part - time

Neplătit

Elevi și liceeni; studenți

 • Responsabilitate;
 • Curiozitate;
 • Angajament și implicare.

https://bit.ly/2LNfF5M

 

4) Outreach activities:

Premiul Media pentru Tineri – eveniment;

 

Talk Forum pentru autoreprezentanți - eveniment

 

L. română

 

0-1 lună

Par time

Neplătit

 

Tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani

 

 • Dedicare;
 • Responsabilitate;
 • Punctualitate;
 • Flexibilitate

 

www.voceatinerilor.md

 

3.

Chișinău

Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM), ONG

1) Instruirea lingvistică a grupurilor etnice din Moldova;

 

L.română

Flexibil

Flexibil

În dependență de competențe

Student/

Master/

Absolvent

 • Aptitudini de
 • implementare a proiectului;
 • Abilități de lucru în echipă.

 

2) Pregătirea cadrelor didactice;

 

L.română

Flexibil

Flexibil

În dependență de competențe

Student/

Master/

Absolvent

 • Aptitudini de
 • implementare a proiectului;
 • Abilități de lucru în echipă.

 

3)Elaborarea materialelor didactice

L.română

Flexibil

Flexibil

În dependență de competențe

Student/

Master/

Absolvent

 • Aptitudini de
 • implementare a proiectului;
 • Abilități de
 • lucru în echipă.

 

4.

Chisinau  ADVIT “Europa fără frontiere”

1) Voluntariat

L. română / L. engleză

6-12 luni

Part-time

Neplătit

Absolvent

 • Perfectarea abilitatilor de comuncare în limba engleză;
 • Abilități de organizare a activităților;
 • Competențe logistice si de management;
 • Competențe de mediere interculturală.

 

www.voluntariat.md

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chișinău Institutul de Instruire în Dezvoltare

,,MilleniuM”

2) Jurnalism (mass-media)

L. română

L. engleză

6-12 luni

Part-time

 

Neplătit

Student licență

 • Dezvoltarea gândirii creative;
 • Abilități de realizare și editare foto/video);
 • Dezvoltare abilităților de scriere și redactare a articolelor;
 • Dezvoltarea competenței de comunicare.

 

www.millenium.md

 

info@millenium.md

3)Psihologie

Pedagogie

Psihopedaogie

(mentorat)

L. română

L. engleză

6-12 luni

Part-time

Neplătit

Student licență

 • Dezvoltarea competențelor de comunicare într-o limbă străină;
 • Abilități de lucru cu tinerii;
 • Abilități de analiză, observare și sinteză;
 • Dezvoltarea competenței interpersonale;
 • Dezvoltare competenței interculturale;

 

www.millenium.md

 

info@millenium.md

4) Tehnologii informaționale

 

L. română

L. engleză

6-12 luni

Part-time

Neplătit

Student licență

 • Dezvoltare competențelor digitale: web design, prelucrare audio-video, editare broșuri.

www.millenium.md

 

info@millenium.md

5) Multimedia

L. română

L. engleză

6-12 luni

Part-time

Neplătit

Student licență

 • Dezvoltare competențelor digitale: design multimedia.
 • Prelucrare  audio-video, editare broșuri.

www.millenium.md

 

info@millenium.md

Oferite de Învățământul Superior

Nr.d/o

Localitatea,

Instituția

 

Domeniu

Limba de comunicare

(l. română/

l. rusă /

l. engleză)

Durata

(0-3 luni

0-6 luni

6-12 luni

Peste un an)

Desfășurarea

(part – time

full - time)

Remunerare

(Plătit/ Neplătit)

Profil

candidat

(Absolvent/

Pînă la un an experiență/

1-5 ani experiență/

Peste 5 ani experiență)

Competențe formate stagiarului ca urmare a realizării internshipului

Pagini web ce indică/promovează stagiul de practică

(oportunități de internship)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chișinău

Universitatea de Stat din Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Secția imagine și relații publice.

Relații internaționale.

Limbi străine.

Antropologie.

Comunicare și relații publice.

Marketing și logistică.

l.român.

l.engleză

l.franceză

l.rusă

0-3 luni

part-time

Neplătit

Student

Absolvent

Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor, conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale relaţiilor internaţionale.

Utilizarea corectă a terminologiei, conceptelor, teoriilor, reglementărilor şi legislaţiei din domeniul relaţiilor internaţionale în activitatea şi comunicarea profesională şi de cercetare.

Operarea cu termenii specifici domeniului în limba străină.

Capacitatea de a înțelege, exprima și interpreta în scris sau oral în limba străina.

Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din antropologie în realizarea activităţilor profesionale.

Identificarea şi cercetarea problemelor sociale din perspectiva antropologică.

Utilizarea procedeelor și tehnicilor de comunicare în funcție de contextul socio-cultural;

Adaptarea teoriilor comunicării publice la situațiile din activitatea practică.

Identificarea modalităților de  promovare a instituției în care activează.

Elaborarea strategiilor privind desfășurarea campaniilor publicitare.

Cercetarea pieţei, a consumatorului şi a altor factori ai mediului de marketing;

Planificarea şi realizarea activităţilor privind politicile de produs, de preţ, de plasament şi de promovare.

 

2)Departamentul Planificare;

Finanțe și Bănci.

Contabilitate.

l.română

0-3 luni

part-time

Neplătit

Student

Absolvent

Proiectarea şi planificarea bugetului (de a elabora strategii, obiective, de a

anticipa activitatea şi rezultatele).

Completarea documentelor contabile utilizând terminologia de specialitate.

Verificarea modului de întocmire / completare a documentelor având în vedere normele legale în vigoare.

 

3)Departamentul Dezvoltare Instituțională;

Business și administrare.

Marketing și logistică.Drept.

l.română

0-3 luni

part-time

Neplătit

Student

Absolvent

Identificarea aplicabilităţii  teoriilor, concepţiilor şi principiilor care stau la baza unei economii şi a unui management modern.

Cercetarea pieţei, a consumatorului şi a altor factori ai mediului de marketing;

Planificarea şi realizarea activităţilor privind politicile de produs, de preţ, de plasament şi de promovare.

Cunoașterea domeniului de activitate al secţiei juridice respective;

Capacitatea de a stabili coraportul dintre activitatea secţiei respective cu alte secţii din cadrul instituţiei, organizaţiei;

Elaborarea proiectelor de decizii, dispoziţii, regulamente.

 

4)Departamentul social;

Sociologie.

Administrație publică.

Business și administrare.

Marketing și logistică.

Drept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

l.română

0-3 luni

part-time

Neplătit

Student

Absolvent

Cunoaşterea, utilizarea şi aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor sociologice în investigarea problemelor sociale.

Utilizarea tehnicilor şi metodelor moderne în  cadrul elaborării proiectelor de acte şi documente administrative.

Evidenţierea etapelor de documentare pentru elaborarea documentelor administrative în funcţie de tipul acestora

Capacitatea se a elabora

şi aplica programul de cercetare sociologică.

Cercetarea pieţei, a consumatorului şi a altor factori ai mediului de marketing;

Planificarea şi realizarea activităţilor privind politicile de produs, de preţ, de plasament şi de promovare.

Cunoașterea domeniului de activitate al secţiei juridice respective;

Capacitatea de a stabili coraportul dintre activitatea secţiei respective cu alte secţii din cadrul instituţiei, organizaţiei;

Elaborarea proiectelor de decizii, dispoziţii, regulamente.

 

5)Resurse Umane;

Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică.

Comunicare și relații publice.

Drept

Psihologie.

l.română                                   

 

0-3 luni

part-time

Neplătit

Student

Absolvent

Utilizarea procedeelor și tehnicilor de comunicare în funcție de contextul socio-cultural;

Adaptarea teoriilor comunicării publice la situațiile din activitatea practică.

Identificarea modalităților de  promovare a instituției în care activează.

Cunoașterea domeniului de activitate al secţiei juridice respective;

Capacitatea de a stabili coraportul dintre activitatea secţiei respective cu alte secţii din cadrul instituţiei, organizaţiei;

Elaborarea proiectelor de decizii, dispoziţii, regulamente.

 

6)Departamentul studii;

Sociologie

Psihologie

Psihopedagogie

Drept

Marketing și logistică

Limbi străine.

l.română

 

0-3 luni

part-time

Neplătit

Student

Absolvent

Cunoaşterea, utilizarea şi aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor sociologice în investigarea problemelor sociale.

Capacitatea de a elabora

 şi aplica programul de cercetare sociologică.

Operarea practică a instrumentarului psihologic de diagnosticare şi studiere a personalităţii elevului.

Evaluarea diverselor situaţii profesionale, elaborarea soluţiilor şi argumentarea deciziilor.

Manifestarea iniţiativei şi promovarea inovaţiilor din domeniul educaţional.

Cercetarea pieţei, a consumatorului şi a altor factori ai mediului de marketing;

Planificarea şi realizarea activităţilor privind politicile de produs, de preţ, de plasament şi de promovare.

Cunoașterea domeniului de activitate al secţiei juridice respective;

Capacitatea de a stabili coraportul dintre activitatea secţiei respective cu alte secţii din cadrul instituţiei, organizaţiei;

Elaborarea proiectelor de decizii, dispoziţii, regulamente.

 Operarea cu termenii specifici domeniului în limba străină.

Capacitatea de a înțelege, exprima și interpreta în scris sau oral în limba străina.

 

 

7)Centrul de Ghidare în Carieră și Relații cu Piața Muncii.

Antropologie.

Psihologie.

Psihopedagogie.

Comunicare și relații publice.

Limbi străine.

Marketing și Logistică.

 

l. română

 

0-3 luni

part-time

Neplătit

Student

Absolvent

Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din antropologie în realizarea activităţilor profesionale.

Identificarea şi cercetarea problemelor sociale din perspectivă antropologică.

Utilizarea procedeelor și tehnicilor de comunicare în funcție de contextul socio-cultural;

Operarea practică a instrumentarului psihologic de diagnosticare şi studiere a personalităţii beneficiarului.

Consultanţă în evoluţia/dezvoltarea profesională;

Diagnoza resurselor personale în vederea direcţionării traseului profesional;

Realizarea unui bilanţ de competenţe necesar accederii profesionale;

Elaborarea proiectului profesional;

Asistarea traseului de formare profesională a studenţilor: stagii, proiecte, iniţiative sociale, etc;

Adaptarea teoriilor comunicării publice la situațiile din activitatea practică.

Identificarea modalităților de  promovare a instituției în care activează.

Elaborarea strategiilor privind desfășurarea campaniilor publicitare.

Cercetarea pieţei, a consumatorului şi a altor factori ai mediului de marketing;

Planificarea şi realizarea activităţilor privind politicile de produs, de preţ, de plasament şi de promovare.

 

8)Biblioteca USM;

Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică.

Comunicare și relații publice.

l.română

0-3 luni

part-time

Neplătit

Student

Absolvent

Aplicarea metodelor şi tehnicilor de prestare a serviciilor informaţionale.

Aplicarea tehnicilor de planificare, gestionare şi evaluare în activitatea bibliografică.

Comunicarea eficientă profesională în mediul infodocumentar.

Utilizarea procedeelor și tehnicilor de comunicare în funcție de contextul socio-cultural;

Adaptarea teoriilor comunicării publice la situațiile din activitatea practică

Identificarea modalităților de  promovare a instituției în care activează.

 

9)Redacția Ziarului Universitatea.

Limba și literatura română.

Comunicare și relații publice.

l.română

0-3 luni

part-time

Neplătit

Student

Absolvent

Utilizarea procedeelor și tehnicilor de comunicare în funcție de contextul socio-cultural;

Adaptarea teoriilor comunicării publice la situațiile din activitatea practică.

Identificarea modalităților de  promovare a instituției în care activează.

Aplicarea tehnicilor de redactare a textelor jurnalistice și publicitare.

 

2.

Chișinău,

Academia de Studii Economice a Moldovei

1)Contabilitate

l.română

0-6 luni

Part-time

Full-time

Neplătit

Absolvent

Verificarea corelaţiei indicatorilor din diferite rapoarte.

 Elaborarea anexelor şi notelor explicative în corespundere cu normele metodologice în vigoare, în funcţie de tipul indicatorilor.

 

2)Finanțe

l.română

0-6 luni

Part-time

Full-time

Neplătit

Absolvent

Aplicarea metodelor cantitative şi calitative de analiza şi prelucrare a informaţiei;

 Aplicarea metodelor de gestiune a resurselor financiare în organizații publice.

 

 

 

3)Tehnologii informaționale

l.română

0-6 luni

Part-time

Full-time

Neplătit

Absolvent

Elaborarea aplicațiilor pentru rețelele informaționale computerizate;

 Asigurarea securității și integrității de funcționare a sistemelor informaționale.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bălți,

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți,

Clinica Juridică Universitară Bălţi

1)Drept

Limba română / limba rusă

0-3 luni

Part-time

Neplătit

Student / Master/

 

Aplicarea legilor;

Intervievarea şi consultarea în materie de drept a clienţilor ce aparţin diferitor categorii sociale;

Dezvoltarea şi consolidarea abilităţilor de comunicare;

Investigarea faptelor şi formularea teoriilor persuazive de fapt;

Soluționarea juridică a situațiilor de fapt, prin încadrarea juridică a acestora;

 Explorarea şi testarea unei varietăți de roluri pe care avocaţii/juriştii şi-o pot asuma, inclusiv avocatul ca negociator, mediator, facilitator, persoană ce soluţionează conflicte, formator de opinie, avocat al poporului, etc.

http://www.usarb.md/facultati/drept/clinica-juridica/

http://www.clinicajuridica.md/rom/despre-noi.html

 

Bălți

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți,

Laboratorul științific de profesionalizare și cercetări în economie

2)Economie

Limba română / limba rusă

0-3 luni

Part-time

Neplătit

Student / Master

 

Prelucrarea datelor / informațiilor, analiza și interpretarea lor;

Interpretarea datelor pentru probleme care apar în planificarea / gestionarea și contabilizarea resurselor în domeniul profesional;

Utilizarea adecvată de criterii și metode-standart de evaluare, pentru a aprecia calitatea, avantajele și limitele metodelor de planificare, gestionare și contabilizare a resurselor entității.

http://www.usarb.md/fileadmin/universitate/Catedra_de_Stiinte_Economice/Statut_lab_prof_si_cercet.PDF

 

Bălți

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți,

Departamentul de Relații Internaționale;

Centrului de limbi, traducere și consultanță

3)Limba engleză (translatori)

Limba engleză

0-3 luni

Part-time

Neplătit

Student / Master

 

Operarea cu termenii specifici domeniului în limba engleză.

http://www.usarb.md/evenimente/articol/stagii-de-practica-pentru-studentii-usarb/

Bălți

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți,

+

ICCC ”Selecția”

4)Științe agricole

Limba română / limba  rusă /

Limba engleză

0-3 luni /

0-6 luni /

6-12 luni

Part-time / Full-time

Neplătit

Studnet / Master/

Absolvent / până la un an experiență / 1-5 ani experiență

Operarea cu bazele teoretice ale agronomiei şi utilizarea acestor noţiuni în comunicarea profesională.

Aplicarea tehnologiilor performante de producere a producţiei fitotehnice.

Proiectarea, elaborarea şi analiza măsurilor / strategiilor în scopul sporirii productivităţii culturilor agricole.

Elaborarea şi utilizarea unui model viabil pentru diferite procese tehnologice agricole.

Proiectarea şi implementarea activităţilor de tranziție la sisteme alternative de agricultură în scopul asigurării dezvoltării durabile.

http://www.usarb.md/facultati/stiinte-reale/catedre/catedra-de-stiinte-ale-naturii-si-agroecologie/

 

Bălți

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți,

Catedra de științe ale educației,

Departamentul de Relații Internaționale

5)Științe ale educației

Limba română / limba rusă

0-3 luni

Part-time

Neplătit

Master

Gestionarea și dezvoltarea resurselor instituționale și educaționale;

 Promovarea culturii calității educației în instituția de învățământ.

https://www.facebook.com/2142876729276942/photos/a.2142880812609867.1073741828.2142876729276942/2211991225698825/?type=3&theater

http://www.usarb.md/evenimente/articol/stagii-de-practica-pentru-studentii-usarb/

 

 

Departamentul de Relații Internaționale

6)Jurnalism și comunicare

Limba română / limba rusă

0-3 luni

Part-time

Neplătit

Student

 

Analiza și sinteza de varii perspective a informațiilor utilizabile în spațiul mediatic;

 Elaborarea de texte, aplicând mijloace tehnice și perspective metodologice variate;

Evaluarea unor activități socio-politice, economice și culturale complexe și monitorizarea proceselor de producție media.

http://www.usarb.md/evenimente/articol/stagii-de-practica-pentru-studentii-usarb/

 

Departamentul Tehnologii Informaționale; Departamentul de Relații Internaționale

7)Informatică

Limba română / limba rusă

0-3 luni

Part-time

Neplătit

Studnet / Master

 

Aplicarea tehnicilor de programare în elaborarea unor produse de program în mod individual și în proiecte de grup;

 Implementarea conceptelor de securitate informațională, de responsabilitate în utilizarea resurselor,

Aplicarea tehnicilor de bază pentru testarea și depanarea programelor.

http://www.usarb.md/departamente/departamentul-tehnologii-informationale/

 

4.

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

1)Sport

L.română/

L. rusă

0-3 luni

Part-time

Neplătit

Student/ Master/

Absolvent

Cunoașterea structurii activității competiționale;

Cunoașterea tuturor tipurilor de competiții sportive, conținutul și esența lor;

Organizarea și asigurarea tehnico-materială a evenimentelor sportive și a competițiilor sportive.

www.usefs.md

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chișinău UASM

Laboratorul de biocombustibili solizi

1)Cercetări științifice și estimarea prin încercări de laborator a calității combustibililor solizi

l. română

 l. rusă

 

0-6 luni

6-12 luni

Peste  un an

Full –time

Part – time

Plătit

Absolvent/ pînă la un an experiență/ 1-5 ani experiență/ peste 5 ani experiență

Operarea cu termeni specifici domeniului Cercetări științifice și estimarea prin încercări de laborator a calității combustibililor solizi;

Capacitatea de a organiza și desfășura activități de cercetare științifică în domeniul energiei regenerabile obținute din biomasă;

Prestarea serviciilor privind încercarea și certificarea combustibililor solizi; 

Organizarea de traininguri și perfecționarea continuă în domeniul obținerii energiei regenerabile din biomasă;

Stimularea activității de cercetare performantă a cadrelor didactice universitare și a studenților;

Valorificarea și răspândirea rezultatelor cercetărilor științifice prin editarea rezultatelor obținute în publicații științifice de profil și prin organizarea de traininguri și manifestări științifice la nivel național și internațional etc.

www.uasm.md  

 

Chișinău UASM

Ferma didactică

2)Științe agricole

l. română

 l. rusă

 

0-3 luni 0-6 luni

 

Full–time

Part–time

Plătit

Absolvent/ pînă la un an experiență/ 1-5 ani experiență/ peste 5 ani experiență

Operarea cu termeni specifici domeniului Științe agricole;

Analiza factorilor ecologici care influenţează diferite aspecte ale producţiei zootehnice şi optimizarea lor;

 Aplicarea tehnologiilor performante de creştere, exploatare a animalelor domestice, obţinere şi prelucrare primară a produselor de origine animală;

 Aplicarea tehnologiilor noi de păstrare şi utilizare a nutreţurilor şi substanţelor biologice active; organizarea obţinerii, condiţionării, certificării şi comercializării produselor de origine animal etc.

www.uasm.md

 

3)Inginerie și activități inginerești

l. română

 l. rusă

 

0-3 luni 0-6 luni

 

Full–time

Part–time

Plătit

Student/master, absolvent/ pînă la un an experiență/ 1-5 ani experiență/ peste 5 ani experiență

Operarea cu termeni

specifici domeniuluiInginerie și activități inginerești;

Capacitatea de a  analiza factorii ecologici care influenţează diferite aspecte ale producţiei biotehnologice şi optimizarea lor;

Argumentarea ştiinţifică a producerii materialului seminal (gameţi, embrioni);

Crearea şi exploatarea animalelor transgenice, produselor de biosinteză, nutreţurilor combinate, substanţelor biologice active;

Aplicarea tehnologiilor performante de obţinere şi valorificare a produselor animaliere, cât şi procesarea lor etc.

www.uasm.md

 i.bacean@uasm.md

chitanu@rambler.ru

 

Chișinău UASM

Laboratorul Ştiinţifico – Pedagogic

 

4)Perfecționarea cadrelor didactice universitare și din instituțiile de învățământ profesional – tehnic post secundar și post secundar nonterțiar în domeniul metodelor pedagogice inovatoare de abordare a învățării

l. română

l. rusă

6-12 luni

 

Full–time

 

Plătit

Absolvent/ pînă la un an experiență/ 1-5 ani experiență/ peste 5 ani experiență

Operarea cu termeni

specifici domeniului

metodelor pedagogice inovatoare de abordare a învățării;

Cunoașterea și aplicarea instrumentelor pedagogiei inovaționale în activitățile didactice; stimularea creativității elevilor / studenților;

Educarea simțului responsabilității, respectului pentru valorile profesionale, interculturale, etice;

 Cunoașterea abordărilor teoretice ale pedagogiei inovaționale;

Cunoașterea bunelor practici în aplicarea metodelor și instrumentelor pedagogiei inovaționale în învățământul profesional; 

Aplicarea diferitor metode și instrumente specifice pedagogiei inovaționale în situații și medii concrete de predare – învățare;

Monitorizarea și stimularea activității de învățare a elevilor/studenților într – un mediu inovațional etc.

www.uasm.md