Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

ATENȚIE CONCURS!

Wed, 29/05/2024 - 11:30 -- stic

Anunț

Ministerul Educației și Cercetării lansează înscrierea pentru concursul de repartizare a absolventilor în câmpul muncii pe funcții didactice vacante

În conformitate cu proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la încadrarea tinerilor specialiști în câmpul muncii în funcții didactice vacante, de dreptul la repartizare în câmpul muncii în funcții didactice vacante beneficiază persoanele cu vârsta de până la 35 de ani, debutanți în activitatea didactică, care sunt:

 • deținători ai Diplomei de studii profesionale, eliberate la finalizarea programului de studii din domeniul de educație Pedagogie și știința educației, domeniile de formare profesională 112. Formarea cadrelor didactice pentru educația timpurie și 113. Formarea cadrelor didactice pentru învățământul primar;
 • deținători ai Diplomei de studii superioare de licență/ai Diplomei de studii superioare de master, eliberate la finalizarea programului de studii din domeniul fundamental al științei, culturii și tehnicii 01 Educație;
 • deținători ai Diplomei de studii superioare de licență, eliberate la finalizarea programului de studii din alte domenii decât domeniul fundamental al științei, culturii și tehnicii 01 Educație, dar conexe disciplinelor școlare din Planul-cadru pentru învățământul general, cu promovarea modulului psihopedagogic corespunzător unui număr de cel puțin 60 de credite de studii. Persoanele care nu au urmat un modul psihopedagogic la momentul repartizării în câmpul muncii, îl vor urma în cel mult doi ani de la data angajării, cu prezentarea certificatului de confirmare angajatorului.
 • deținătorii actelor de studii, eliberate de instituții de învățământ de peste hotare, care atestă absolvirea unui program de studii în învățământul profesional tehnic sau superior menționat, acreditat în condițiile legii și recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor în condițiile prevederilor actelor normative.

Funcțiile didactice vacante și numărul de posturi/norme didactice vacante în instituțiile publice de învățământ general, distribuit pe discipline de studiu și instituții de învățământ, pentru anul de studii 2024-2025 poate fi consultat aici.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Pentru participare la concursul de repartizare, Vă rugăm să completați următorul formular:

bit.ly/absolventipedagogie

 

DECLARAȚIA-TIP de confirmare a statutului de debutant în activitatea didactică poate fi descărcată aici.

 

Termen limită de înscriere: 23.06.2024

Anunțarea rezultatelor: 30.06.2024

Date de contact: Eudochia Ceban, 022 23 57 37, eudochia.ceban@mec.gov.md

Debutanții în cariera didactică, repartizați în câmpul muncii pe funcții didactice vor beneficia de:

 • indemnizație unică în mărime de 200 000 de lei pentru tinerii specialişti, absolvenţi ai programelor de studii superioare de licență și de master în domeniul fundamental al științei 01 Educație, sau absolvenţi ai programelor de studii superioare de licență din domenile conexe disciplinelor școlare din Planul-cadru pentru învățământul general, şi în mărime de 160 000 de lei pentru tinerii specialişti, absolvenţi ai programelor de studii profesional tehnice din domeniul de educație Pedagogie și știința educației, domeniile de formare profesională 112. Formarea cadrelor didactice pentru educația timpurie și 113. Formarea cadrelor didactice pentru învățământul primar sau absolvenți ai programelor de studii corespunzătoare ai instituțiilor de învățământ de peste hotare, acreditate în condițiile legii, recunoscute de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și calificărilor în condițiile prevederilor actelor normative. în primii 5 ani de activitate – 50% după 6 luni efectiv lucrate și 50% după 18 luni efectiv lucrate;
 • reducerea la 75% a normei didactice în primii 5 ani de activitate;
 • compensații în valoare de 4000 de lei anual pentru procurarea materialelor și utilajelor didactice;
 • în primii 5 ani de activitate, în mediul rural sau în centrele raionale – de compensarea cheltuielilor pentru:
 • închirierea spațiului locativ în mărime de 1000 de lei lunar;
 • pentru consumul de energie termică şi electrică în mărime de 3000 de lei anual;
 • 62 de zile calendaristice de concediu annual;
 • asistență din partea cadrului didactic mentor în primii 5 ani de activitate;
 • oportunități de evoluție în carieră, care permit avansarea cu până la 15 clase în grila de salarizare.