Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Anunț zi de informare COST

Fri, 07/06/2024 - 12:05 -- stic

La 11 iunie 2024, Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Asociația COST,  organizează evenimentul COST INFO DAY- zi de informare privind oportunitățile COST.

COST este o organizație de finanțare care susține crearea rețelelor de cercetare prin intermediul Acțiunilor COST. Aceste rețele oferă posibilitatea de a identifica și dezvolta parteneriate în rândurile cercetătorilor și oferă posibilitatea de a pregăti propuneri pentru participarea în programe mai mari precum Orizont Europa.

Acțiunile COST sunt interdisciplinare și susțin participarea cercetătorilor, reprezentanților mediului de afaceri și ai societății civile. Participarea la aceste acțiuni oferă acces la infrastructură, expertiză, precum și vizibilitate la nivel european.

 

Evenimentul se va desfășura în format online cu începere de la ora 14:00

 

Agenda poate fi consultată aici.