Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Programe de burse

18/07/2024 | Programe de burse
În conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare între Ministerul Educației și Tineretului al Republicii Moldova și Ministerul Învățământului și Științei din Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 5 decembrie 2008, (art. 4), Ministerul Învățământului și Științei din Republica Bulgaria... Read more
05/07/2024 | Programe de burse
Burse de studii în România Guvernul României a făcut publică oferta de burse pentru românii de pretutindeni, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova, anul academic 2024-2025. I. ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 1 . Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul... Read more
26/06/2024 | Programe de burse
Bundestag-ul German oferă pentru tinerii absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova oportunitatea de a beneficia de Bursa Parlamentară Internațională la Berlin, Republica Federală Germania. Programul durează 5 luni (1 martie-31 iulie 2025), oferă bursă lunară și... Read more
19/06/2024 | Programe de burse
Agenția Națională pentru Schimb Academic al Republicii Polonia (NAWA) anunță concurs pentru participarea la programul de burse „Stefan Banach”. Programul permite studierea (ciclul II) în cadrul universităților din Polonia aflate în subordinea Ministerului Științei și Învățământului Superior. De... Read more
19/06/2024 | Programe de burse
Ministerul Afacerilor Externe al Statului Qatar anunță lansarea a 5 burse academice pentru studii superioare dedicate învățării limbii arabe. Programele sunt oferite la sediul centrului din cadrul Qatar University. Durata programului este de un singur an universitar, și include: predarea, cazarea,... Read more
15/05/2024 | Programe de burse
Guvernul Republicii Slovace oferă două burse de studii la ciclul I, studii superioare de licență și ciclul II, studii superioare de master, pentru anul academic 2024-2025 . Domenii eligibile: Formarea cadrelor didactice și științe ale educației Economie și Management (excepție: turism) Ecologie şi... Read more
19/04/2024 | Programe de burse
Ministerul Educației și Cercetării invită studenții de la studii universitare de licență să participe la studii de cercetare la Universitatea Sabanci în timpul perioadei de vară, oferindu-le o experiență de cercetare neprețuită. Aplicațiile vor fi primite prin intermediul site-ului web al... Read more
18/04/2024 | Programe de burse
Fundația Nailekhanim din Azerbaijan oferă în bază de concurs o bursă de studii completă pentru masterat sau doctorat la Universitatea Khazar din Azerbaijan, pentru anul academic 2024-2025. Bursa acoperă taxa anuală de școlarizare, taxă anuală pentru cazare în cămin, o bursă lunară timp de un an și... Read more
09/04/2024 | Programe de burse
Ministerul Educației și Cercetării informează despre lansarea , la 29 martie 2024, a apelului II de proiecte din cadrul Programului Bazinul Mării Negre. Programul este destinat beneficiarilor din șapte țări (România, Republica Moldova, Ucraina, Turcia, Bulgaria, Grecia și Armenia). Prioritățile de... Read more
02/04/2024 | Programe de burse
Universitatea ADA oferă studii de licență și masterat pentru studenții străini în domenii precum: Informatică Administrarea afacerilor Studii internaționale Drept Științe agricole Arhitectură Tehnologia informaţiei Economie Afaceri publice Știința animalelor Design interior Inginerie informatică... Read more

Pagini